Välja poolstomme del 3

Detta är den tredje och sista guiden i våran manual om att välja rätt poolstomme. Innan du påbörjar denna guide rekommenderas att du läser den första och andra delen av guiden.

Mursten stomme

Detta är den äldsta typen av pool och använts i århundraden. Precis som namnet avslöjar så är poolkanten byggd av mursten. Pooltillbehör som breddavlopp, ut- och inlopp, belysning, pumpsystem med mera muras in mellan murstenen.

Utanför murningen så gjuts det ett lager av betong som är tänkt att ge stabilitet åt poolen. Poolens botten är vanligen av typen sandbotten men ifall ni har möjlighet att gjuta en poolbotten så rekommenderas det eftersom det ger ytterligare stabilitet. Under vintern får en murstens pool inte tömmas, eftersom det kan innebära att väggarna rasar in.

Betongstomme

Den aboslut mest stabila poolstommen är en betongstomme. Dessa gjutesberoende på de mått som poolägaren önskar och erbjuder bra hållfasthet samt hållbarhet. Betongstommen är väldigt vanlig bland poolägare eftersom underhållet efter att poolen är färdigbyggd är nästintill obefintlig.

Precis som med en murstens stomme så placeras tillbehören mellan gjutningsmaterialet och kanterna gjutes fast.

Fördelen med betongpoolen är att den är väldigt enkel och ekonomisk att själv designa. Exempelvis kan trappor, bottennivår och typ av väggbeklädnad väljas efter dina egna behov. Nackdelen är att när pooltillbehören installeras så görs gjutningen inte helt perfekt, så att det med tiden kan läcka in vatten, och på så vis rosta armeringen vilket sedan gör att poolen kan kollapsa.

Isolerblock stomme

En poolstomme som staplas av diverse byggklossar kallas för en stomme av isolerblock. Till skillnad från betongstommen och murstens stommen så används inte samma material för väggarna som för utfyllnad runt tillbehören. Vid denna pooltyp används istället betong för att fylla ut runt tillbehören för att förhindra att vatten läcker in.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du vara med i diskussionen?
Lämna gärna ett ord!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *