Vad är total alkalinitet och vad för värde ska jag ha?

Det kanske mest ovanliga mätvärdet, men ändå det värde som de flesta vill mäta i sin pool är total alkalinitet. Rekommenderade mätvärdet för total alkalinitet är 60-120ppm. Detta mäter hur stor mängd alkaliska ämnen som befinner sig i poolvattnet. En alkalinitetnivå inom rekommenderade nivåer gör att poolvattnet håller sitt pH-värde stabilt.

För lågt alkalinitet värde gör att pH-värdet kan förändras på åt båda håll väldigt snabbt. Detta medföljer att poolvattnet blir aggressivt och kan dels ge hudirritationer och kliande ögon mot människorna som badar samt ge upphov till korrosion av poolduken och övriga tillbehör.

Ifall totala alkaliniteten är för hög så blir pH-värdet istället väldigt svårjusterat. Detta kan tyckas verka positivt om ditt pH-värde från början är inom rekommenderade värden. Problemet är däremot att poolen har så mycket alkaliska ämnen i sig så att vattnet blir grumligt och det kan bildas kalk.

För att höja total alkalinitet ska man tillsätta natriumbikarbonat en gång var fjärde dag tills total alkaliniteten och pH-värdet är inom rekommenderade nivåer. För att sänka värdet så tillsätts istället natriumsulfat. Även detta bör tillsättas var fjärde dag tills rätt mätvärden är uppnådda. Det är viktigt att inte tillsätta för ofta eftersom alkaliniteten är ett väldigt mätvärde, och kan i värsta fall sätta hela poolen ur balans.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du vara med i diskussionen?
Lämna gärna ett ord!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *