Pool riktvärden

Att hålla mätvärdena i poolen till rekommenderade nivåer höjer vattnets kvalitet och förlänger poolen och pooltillbehörens hållbarhetstid.

pH                          7.2 – 7.6
Alkalinitet            80 – 120 ppm
Bundet klor        0.5 – 10 ppm
Fritt klor               0.5 – 1.0 ppm
Cyanursyra         25 – 50 ppm
Salthalt                 0.2 – 0.4% (Saltvattenpooler)

Som du märker från tabellen ovan är marginalerna i de rekommenderade riktvärdena stora. Detta är för att alla värden påverkar varandra och för att det beror på vilket typ av renings- och filtersystem poolen har.

Vad innebär pH-värde?

pH-värdet mäter hur surt eller basiskt ett ämne är. Detta görs genom att mäta vätejonkoncentrationen. I poolen utgör pH-värdet en viktigt funktion då det gör att kloret fungerar som det ska. Om klorhalten är korrekt, men pH-värdet är felaktigt så gör det ändå att kloret inte fyller sin funktion. Det innebär att fel pH-värde kan skada poolen och utrustningen och dessutom bidra till irriterande och kliande ögon.

Poolens alkalinitet

Precis som det låter så mäter alkaliniteten den totala mängden alkaliska ämnen. En godtycklig alkalinitetnivå bidrar till att pH-värdet hålls korrekt. För låg alkalinitet gör att pH-värdet drastiskt förändras, medan för högt värde gör att pH-värdet blir svårt att justera. Dessutom gör hög alkalinitet grumligt vatten eftersom det skapar en kalkutfällning.

Klor i pool

Fritt klor sköter poolens desinficering. Skillnaden mellan fritt- och bundet klor är att fritt klor varken luktar eller irriterar kropp och ögon. Det fria kloret reagerar med föroreningar i poolen och så bildas bundet klor. Det är det bundna klor som skapar den distinkta klorlukten. Total klorhalt i en pool fås ut genom att addera tillsatt mängd bundet klor och fritt klor.

Cyanursyra

Cyanursyra finns i klorpuckar och stabiliserar klorhalten så den inte bryts ned för fort av exempelvis solljus. Det kan också vara tvärtom, att ifall cyanursyrahalten blir för hög så förlorar kloret sin funktion. Vikten av en hållbar cyanursyra nivå är av större börd för inomhuspooler där vattnet inte byts ut lika ofta och där klorpuckar sällan används.

Salthalt i pool

Ifall du har en saltvattenpool måste du hålla en stabil salthalt. Fördelarna med en saltvattenpool är att underhållstiden förkortas och att mindre kemiska rengöringsämnen behöver användas. Många som är känsliga mot klor och får lätt kliande ögon föredrar saltvattenpooler. En ytterligare fördel är att vattnet blir turkost och kristallklart.