Frågor & Svar

När man bygger pool själv uppkommer det en hel del problem, såväl tekniska som juridiska. Vi har här sammanställt en lista på de vanligaste frågorna som rör de flesta poolägare. Om det är någonting du undrar över som inte finns på listan nedan, eller ifall du har synpunkter om det som står. tveka inte att höra av dig till oss via vårat kontaktformulär.

Är bygglov ett krav?
Ifall bygglov krävs för ditt poolbygge är det din kommun som bestämmer. Vanligtvis krävs normalt marklov men lokala områdesbestämmelser kan förekomma. Ifall man har planer på att schakta eller fylla igen mark så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge är det vanligt att marklov krävs.

Hur ofta ska pumpen vara igång?
Det rekommenderas att ha pumpen påsatt dygnet runt, alla dagar i veckan. Om du önskar att ha den avstängd under badsessionen eller under natten, måste pumpen kompensera under de dagens övriga timmar.

Vad kan man räkna med för skötseltid?
Denna fråga bestämmer du själv svaret över. Du kan välja mellan automatisk, semi-automatisk eller manuell städning. Ifall du väljer ett fullt automatisk städsystem kan du iprincip slippa skötsel helt och hållet. Semi-automatisk innebär delvis städning men du undgår ändå diverse uppdrag. Som underförstått, kommer manuella funktioner att vara tidskrävande om än mer ekonomiska.

Vad fyller klor för funktion?
Kloret dödar bakterier som direkt eller på sikt kan leda till sjukdomar. Denna process är ständigt pågående och det tar ofta tid att utrota bakterierna. Vissa bakterier kan dödas på enbart ett fåtal minuter medans vissa andra bakterier kan överleva flera dagar innan de till slut utrotas.

Hur testar man klorhalten?
Klorhalten går enkelt att testa genom att använda sig av en klor/pH-mätare. Utbudet för dessa instrument är enormt. Det finns de enklaste varianterna till de mest avancerade mätinstrumenten. För de flesta poolägare räcker det simplaste mätinstrumentet.

Vad ska klorhalten normalt ligga på?
Beroende på vilken rengöringsmetod som används samt mängden reningsmedel  som tillsätts varierar den optimala klorhalten. Man brukar säga att klorhalten bör variera mellan 0.5 till 2 ppm (procent per million).

När ska klor tillsättas?
Vid normalfall ska kloret tillsättas under nattetid för att undvika solnedbrytning. Det finns däremot undetag, exemplevis under hög badbelastning, då akuta åtgärder bör åtas. Även ifall klorhalten skulle understiga det rekommenderade lägstanivån, det vill säga 0.5ppm bör chock- eller snabbklor medel akut tillsättas.

Vilka juridiska restriktioner finns det?
Det finns diverse säkerhetsföreskrifter som du inte är juridisk skyldig till, men ändå varmt rekommenderade att följa. Överträdelse kan innebära olycka och därmed rättsliga efterspel. Exempel på dessa föreskrifter är att styva överdrag måste bära tillräckligt för ett barns vikt. Ifall överdraget inte uppehåller kraven måste ett det finnas ett staket med minsta höjd 0.9m som omringar området och har en låsbar grind. Bassänger där djupet överstiger 0.2m måste inneha samma alltid ha detta.

Vad används en saltvattenpool till?
En saltvattenpool innehar en vattenbehållare med sötvatten som pooler och spa kan använda för att tillsätta salt till vattnet och med hjälp av en saltklorinator producera eget klor. I en saltklorinator ska salthalten ligga på 4000ppm.

Hur ofta ska salt tillsättas till en saltklorinator?
Då det är dags för installation alternativt vatten på- eller avfylllning skall salt alltid tillsättas. Vid normalfall tillsätts salt enbart för att kompensera de salt som går förlorat vid vattenspill orsakat av regn, sandfilters backspolning eller poolläckage.

Vilken leverantör ska jag välja?
Det finns hundratals olika leverantör, och vilken som är bäst just för dig är svårt att säga. Viktigt att tänka på är att poolen kommer stå på din tomt under en längre tid framöver och således är det viktigt att välja en leverantör som:

  • Finns tillgänglig inom kort räckhåll
  • Erbjuder service samt underhåll för en längre period framöver

Ett bra tillvägagångssätt är att jämföra olika företag i ditt närområde och be om offerförslag. Det kan också vara smart att utföra en kreditupplysning och säkerställa att företaget har F-skattsedel och inga nuvarande betalningsanmärkningar.