Descifiera din pool med snabbklor eller dagsklor

Håller du på att starta upp din pool efter ett långt vinteruppehåll, har poolens använts kraftigt på sistone eller har din pool drabbats av algbildning? Då kan det vara smart att chockklorera. Detta görs vanligen med snabbklor alternativt dagsklor. Snabbklor är en populärt och väldigt användbar metod för att snabbt höja en pools klorhalt. För […]

Vad har hänt med mitt poolvatten?

Det kan ibland vara svårt att identifiera problem med ens poolvatten. Det kan ha blivit färgat, ha fel mätvärden, lukta dåligt eller fått sig en kombination av flera problem. Om ditt vatten är grönt, blågrönt, brunsvart eller rödbrunt beror dessa missfärgningar vanligen på grund av ett särskilt fel av de kemiska värdena i poolen. Detta […]

Hög klorbrukning och instabilt pH-värde

Hög klorförbrukning Vanligtvis beror en hög klorförbrukning på intensivt poolanvändande eller varmt sommarklimat. Detta förebyggs enkelt genom att chockklorera tills rekommenderade nivåer uppnåtts. För att förebygga problemet rekommenderas att använda ett poolskydd, så solen inte bryter ned kloret i onödan. En annan smart lösning kan vara att investera i moderna reningssystemet SPA Frog. Instabilt pH […]

In- och utlopp i värmepump

Genom en värmepump cirkulerar hela poolvolymen flera gånger per dag. Att därför ge pumpen optimala förhållanden att jobba på kan spara dig hundralappar i uppvärmningskostnader. Mellan inlopp och utlopp I värmepumpen ska det vara ungefär 0-2 grader temperaturskillnad där samma temperatur är optimalt. Detta gör att vattnet alltid ligger nära rekommenderade temperaturen och värmeväxlaren kan […]

Förebygga klorets bieffekter mot poolen

Obehaglig klorlukt Den obehagligt klorlukten uppstår som kanske underförstått av för hög klorhalt. Detta kan bero på att poolen används intensivt och erat automatiska reningssystem eller ni själva tillsatt för mycket klor. Kloranvändningen är beroende av pH-värdet. Justera därmed pH-värdet till rekommenderade nivåer, chockklorera och utför en lång backspolning tills lukten har försvunnit. Ögonsveda Börjar […]

Limma ihop PCV koppling och rör

Det första du ska göra om du vill limma dina PCV kopplingar är att ta bort den tidigare beläggningen som funnits på rören. Detta kan göras genom ruggning, skrapning eller till och med slipning. Det är viktigt att ytan blir helt ren och slät. Kopplingen bör rengöras på detta sätt både in- och utvändigt. När […]

Identifiera pool läckage

Istället för att lägga tusentals kronor på att en professionell poolläckage hantverkare skall komma hem till er och göra sitt jobb i en kvart och sedan skicka en dyr faktura, så kan du enkelt göra jobbet själv. Det första du måste göra är att identifiera det skadade området, det görs enklast genom att låta vatten […]

Att reparera en poolpump

Moderna pool pumpar är väldigt effektiva både energi- och kostnadsmässigt. En gammaldags pool är precis tvärtom, och låter ofta rätt mycket. Ifall din gamla pump gått sönder, kan det vara smartare att köpa en ny, modern istället. Vilket som, så kommer PoolGuide hjälper dig att reparera, installera och återge din pool pumps egenskaper till maximala […]

Pool liner reparation

En liten ynka skada i din pool kan innebära att hela poolen förlorar sin funktion. Ibland kan det ta mycket tid och resurser att laga denna lilla läcka, medans det ibland kan gå på ett fåtal minuter. Den vanligaste poolskadan är en spricka i pool linern. Hur du bäst går till väga och hur du […]