Inlägg av PoolGuide

Renovera pool liner

Det kan hända att en poolliner får ett hål eller en reva genom ett vasst föremål, som glasskärvor, och skadas.  Hålet kan dock repareras med hjälp av ett speciellt reparationskit som finns att köpa i välsorterade fritidsbutiker och butiker för pooltillbehör. Det innehåller ett starkt, vattentåligt lim och lagningslappar. En poolliner är en vattentät duk […]

Rostfritt till pool

Rostfria produkter är båda snygga och praktiska att ha i poolsammanhang. Livslängden blir väldigt lång med rostfritt eftersom vanlig pooltillbehör oftast slits av just rosten. Vissa pooler görs nu helt i rostfritt stål, exempelvis från Steelpool. Dessa är de mest slittåliga poolerna på marknaden och med dessa moderna design kommer det inte dröja länge förren […]

Descifiera din pool med snabbklor eller dagsklor

Håller du på att starta upp din pool efter ett långt vinteruppehåll, har poolens använts kraftigt på sistone eller har din pool drabbats av algbildning? Då kan det vara smart att chockklorera. Detta görs vanligen med snabbklor alternativt dagsklor. Snabbklor är en populärt och väldigt användbar metod för att snabbt höja en pools klorhalt. För […]

Vad är och varför använda UV-renare

En UV-renare är som namnet antyder ett reningssystem som baseras på UV-ljus som används för att sänka klorförbrukningen till ungefär det halva jämfört med att inte använda ett vanligt reningssystem. Hur fungerar en UV-renare? Det en UV-renare gör är att stråla poolvattnet med kortvågig ultraviolett strålning. Detta medför att alger inte får lika lätt att […]

Hur man hittar en läcka i poolen

Har du fått en läcka i din pool men vet inte vart läckaget är någonstans? Videoklippet nedan går tydligt igenom olika metoder hur man hittar läckan, där den lättaste, men kanske inte mest önskade, är att tömma vattnet tills man märker att det inte längre rinner av. Vid denna höjd kommer läckan vara någonstans.  

Vad har hänt med mitt poolvatten?

Det kan ibland vara svårt att identifiera problem med ens poolvatten. Det kan ha blivit färgat, ha fel mätvärden, lukta dåligt eller fått sig en kombination av flera problem. Om ditt vatten är grönt, blågrönt, brunsvart eller rödbrunt beror dessa missfärgningar vanligen på grund av ett särskilt fel av de kemiska värdena i poolen. Detta […]

Vad är total alkalinitet och vad för värde ska jag ha?

Det kanske mest ovanliga mätvärdet, men ändå det värde som de flesta vill mäta i sin pool är total alkalinitet. Rekommenderade mätvärdet för total alkalinitet är 60-120ppm. Detta mäter hur stor mängd alkaliska ämnen som befinner sig i poolvattnet. En alkalinitetnivå inom rekommenderade nivåer gör att poolvattnet håller sitt pH-värde stabilt. För lågt alkalinitet värde […]

Vanliga poolskydd

Det vanligaste poolöverdraget är till för att hålla poolen i gott skick. Med detta menas att hålla borta smuts, löv och kvistar från poolen. Faktum är däremot att ett poolskydd kan fylla fler funktioner än så genom att hindra barn och djur från att ramla ner i poolen. För detta krävs det ett något kraftigare […]

Välja poolstomme del 3

Detta är den tredje och sista guiden i våran manual om att välja rätt poolstomme. Innan du påbörjar denna guide rekommenderas att du läser den första och andra delen av guiden. Mursten stomme Detta är den äldsta typen av pool och använts i århundraden. Precis som namnet avslöjar så är poolkanten byggd av mursten. Pooltillbehör […]

Välja poolstomme del 2

Detta är andra delen av vår guide om att välja rätt poolstomme, vi rekommenderar att läsa den första delen innan du påbörjar denna artikel. Plåtstomme En stomme tillverkad av rostfritt- eller galvaniserat stål kallas vanligen för plåtstomme. Dessa stommar är vanligen mellan en halv och en meter tjocka. Med hjälp av kraftiga bultar och bultförband […]